Drept financiar fiscal

Dreptul financiar fiscal apartine dreptului public si este format din totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societatii.
Raporturile de drept financiar fiscal se nasc, se modifica si se sting pe baza manifestarii unilaterale de vointa a statului, prin forme specifice prevazute de normele juridice financiare.

Cazierul fiscal este un sistem de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, in scopul asigurarii unei administrari eficace a impozitelor si taxelor datorate la buget, precum si pentru intarirea masurilor de combatere a evaziunii fiscale. In cazierul fiscal se tine evidenta tuturor contribuabililor care au savarsit fapte sanctionate prin legislatia financiar-fiscala.

Impozitul este acea contributie baneasca, obligatorie si cu titlu nerambursabil, care este datorata la buget de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile care le obtin, pentru bunurile pe care le produc si distribuie, sau pentru serviciile si lucrarile pe care le presteaza.
Impozitele locale sunt platite de persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau in administrare cladiri, terenuri in intravilan sau extravilan, mijloace de transport; pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor; pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.

Taxele de timbru reprezinta plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate de catre diferite organe sau institutii de stat care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii sau rezolva anumite interese legitime ale partilor. Taxele de timbru pot fi: taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala, timbru judiciar, taxe de timbru extrajudiciare.

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori interes legitim, printr-un act administrativ fiscal, poate formula o contestatie, care se depune la organul fiscal. Contestatia nu este supusa taxelor de timbru si se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal.

Litigiile privind actele administrative se solutioneaza pe fond de catre tribunalele administrativ-fiscale sau de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de Apel, iar recursurile dupa caz, vor fi de competenta Curtilor de Apel sau a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Va oferim servicii juridice pentru o gama larga de probleme financiar fiscale, cuprinzand printre altele:
• consultanta juridica in domeniul dreptului financiar fiscal (impozite si taxe la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale, impozite si taxe locale)
• asistenta juridica in procedurile fiscale de contestatii si contencios administrativ privitoare la actele de control ale organelor fiscale de stabilire a impozitelor, taxelor si penalitatilor de intarziere pentru obligatiile bugetare
• asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de control financiar-fiscal
• redactarea documentelor comunicate organelor fiscale
• redactarea contestatiilor impotriva actelor de control ale organelor fiscale sau a actelor de executare
• redactarea plangerilor impotriva deciziilor de solutionare a contestatiilor
• consultanta si asistenta juridica in orice problema de natura fiscala