Drept comercial

Dreptul comercial este o ramura de drept privat care reglementeaza materia comerciala. Dispozitiile codului civil se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil.

Potrivit codului civil, „sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere”, si de asemenea, „constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ”.

Oferim servicii juridice pentru o gama larga de probleme comerciale, cuprinzand printre altele:
• redactarea actelor si depunerea acestora la organele competente pentru infiintarea unei societati comerciale
• asistenta la negocierea si incheierea contractelor comerciale
• tranzactii comerciale
• redactarea contractelor comerciale
• consultanta juridica de specialitate acordata persoanelor juridice in ceea ce priveste activitatea cotidiana a societatilor
• intocmirea de acte constitutive, acte aditionale, hotarari ale adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor
• indeplinirea tuturor formalitatilor privind inscrierea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si/sau alte institutii publice
• obtinerea de informatii privind societatile comerciale
• fuziuni, divizari si lichidari de societati comerciale
• infiintarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentante
• mediere si conciliere
• licentiere
• arbitraj
• conflicte intre asociati, actionari si partenerii comerciali
• litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale
• concurenta comerciala
• recuperari creante
• asistenta si reprezentare juridica in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
• asistenta juridica pe parcursul reorganizarii judiciare
• constituirea de asociatii, fundatii, organizatii non-profit
• consultanta juridica in domeniul taxelor si impozitelor
• asistenta juridica si reprezentare in fata organelor fiscale si vamale si in fata instantelor judecatoresti
• reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata, precum si in fata Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie