Drept administrativ

Dreptul administrativ cuprinde normele juridice ce reglementeaza organizarea si functionarea administratiei publice, pe baza si in executarea legii.

Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii, dand nastere, modificand sau stingand raporturi juridice.

Sunt asimilate actelor administrative si contractele administrative incheiate de autoritatile publice, precum si refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dupa caz, faptul de a nu raspunde solicitantului in termenul legal.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.
Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Oferim servicii juridice pentru o gama larga de probleme administrative, cuprinzand:
• consultanta privind contenciosul administrativ
• consultanta si reprezentare juridica in cauze avand ca obiect nelegalitatea actelor administrative, contestatii
• consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru suspendarea, anularea sau punerea in aplicare a actelor administrative adoptate de autoritatile locale
• consultanta si reprezentare juridica in cauze avand ca obiect eliberarea sau anularea avizelor, autorizatiilor, altor acte administrative
• redactare si sustinere plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie din domeniul rutier, administrativ, fiscal, etc
• cereri intemeiate pe Legea privind liberul acces la informatiile publice